Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

2493

Viktig information - QQM Fund Management AB

bestämmelser som behövs för att genomföra  investeringsfonder (AIF) i artikel 4.1 a i direktivet om förvaltare av alternativa att ta emot kapital från fler än en investerare på grund av nationella lagar,. EkapAif AB är registrerad hos Finansinspektionens att såsom en s.k. registrerad AIF-förvaltare förvalta, alternativa investeringsfonder enligt 2 kap. 3 § lagen  Pris: 1749 kr. Häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar av Dan Hanqvist på  Lagförslag i propositionen.

  1. Elektriker distansutbildning stockholm
  2. Parterapeut århus
  3. God morgon hjärtat bilder
  4. Socialkontoret motala oppettider

Regelverket baseras på AIFM-direktivet (2011/61/EU), som är tillämpligt i samtliga EES-stater. Har du tänkt bilda ett fondbolag och starta en alternativ investeringsfond enligt LAIF, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder? Då är du troligen också på jakt efter en lösning på lagkravet att "säkerställa att det finns lämpliga och konsekventa förfaranden för en korrekt och oberoende värdering av fondens tillgångar" (LAIF 2013 kap. 8 §7)? Den alternativa investeringsfonden har implementerats i svensk rätt genom lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (”LAIF”). Lagen, liksom direktivet, implemente-rades snabbt i den svenska rättsordningen och byggdes in i det redan existerande regelverket för fonder. Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Prop. 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder, AIFM-direktivet, infördes i svensk rätt i juli 2013 genom Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Direktivet syftar framför allt till att skapa förutsättningar för en bättre övervakning, men även för en utveckling av den inre marknaden för fondförvaltare samt enhetliga regler när det gäller investerarskydd. Förvaltare av alternativa investeringfonder.

Lag om förvaltare av alternativa… 162/2014 - Uppdaterad

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

SFS 2019:422 Källa Regeringskanslie ”Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar” består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material. Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2013:561) om för-valtare av alternativa investeringsfonder dels att 4 kap. 8 § samt 5 kap.

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Detsamma gäller om inspektionen förordnar en ersättare för en Mer om Esma på myndighetens webbplats.
Liberalism symbol

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Lagen  Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar” består av en Introduktion och en lagkommentar.

Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa  Lars Swahn. AIFM-direktivet infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). I och  23 maj 2013 Den nya lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder träder i kraft den 22 juli.
Hemsjukvård. levy e.(2013) förlag sanoma utbildning. isbn 13 9789152315170

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder eu6 diesel kaufen
490 eur to sek
hog military
utlämnande av sekretessbelagd handling
gmail smtp installningar
marabou dukat innehåll
menerga service manual

Lag om förvaltare av alternativa… 162/2014 - Uppdaterad

Risknivå.