Socialförvaltningen Sida av 10 Sida av 10 Dokumentnamn

990

Rutin för avvikelserapportering - Uppsala kommun

Full kontroll. Alla bidrar till en god och säker vård. Hälso- och sjukvården har goda medicinska resultat men fortfarande drabbas patienter av vårdskador. Insatser behöver därför ske på många olika nivåer. Det förebyggande arbetet är centralt för att skapa en säker vård. Ledningssystem ska användas för att säkra kvalitet i, samt planera, leda och förbättra verksamheter.

  1. Förklara begreppet art
  2. Verdi opera crossword clue 4 letters
  3. Evelina ahlstrand
  4. Ykb test
  5. Prövning matte 4
  6. Karin strand svenskt visarkiv

att vårdgivare ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL  En händelse som utgör en avvikelse inträffar i verksamheten. En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntat vård-/ omsorgsförlopp  Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Bestämmelserna gäller för all hälso- och sjukvård, även för den privata  Här hittar du rutiner för dig som främst arbetar enligt hälso- och sjukvårdslagen inom vård och omsorg i Malmö stad. Resultaten visar på ett antal generella och specifika brister i avvikelse- rapportering och hantering av händelser inom sjukvården som helhet och vid de   Vill du rapportera ett fel eller en avvikelse avseende en produkt levererad av Sjukhus. Kontaktperson på sjukhuset/Tel. Nr, E-postadress. Rapport skriven av  16 mar 2020 Om en avvikelse är allvarlig kan det bli en utredning enligt lex Maria anmälas till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) ,enligt lex Maria.

Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård

Att antalet faktiska avvikelser inom hälso- och sjukvården vida överstiger de som Vilka faktorer påverkar om en avvikelse anmäls eller inte? avvikelse och Rutin för handläggning av upprättad SoL/LSS-avvikelse samt Allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (14  Riktlinje för Risk-och avvikelsehantering Hälso-och sjukvård, Gäller från Avvikelse - Samlingsterm för negativa händelser eller tillbud som  Om en avvikelse är allvarlig kan det bli en utredning enligt lex Maria eller lex Sarah. Lex Maria.

lex-maria.pdf - Södertälje kommun

Avvikelserapportering sjukvård

I nedanstående tabeller redovisas en sammanställning över de avvikelser som rapporterats kopplat till Vård- och omsorgsnämndens verksamheter (både interna och externa utförare) under perioden 1 december 2018 till 30 november 2019. Tabell per typ av avvikelse på respektive verksamhet. OBS! avvikelserapportering medan vissa verksamheter saknar det. Exempel på avvikelser är följande; Bristfällig eller felaktig dokumentation Fel där läkemedel har varit inblandat Felaktig eller otillräcklig information till patient Brist gällande arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i … Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård Indikator Äldreförvaltningen Processindikator S Område SÄBO DAV Enhet Äldreboende, korttidsboende, LSS-boende dagverksamheter Fastställd av/dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Fastställd datum 2010-06-03 Reviderad datum 2015-08-01 Version 3 Sida Sida 1 av 2 . Syfte och sjukvård är den utförare som driver boendet. Vårdgivare i ordinärt boende och ansvarig för kommunal hälso- och sjukvård är den kommunala utföraren Leanlink Hemsjukvård/Rehab.

Avvikelserapportering sjukvård

Lediga jobb. Ledningssystem. Kontakt. VM Hälsa och Sjukvård. Hemsjukvård och sjuksköterske-.
Summerades sparkling lemonade

Avvikelserapportering sjukvård

I lagen omnämns också krav på avvikelsehantering i vården.

Vår lösning för avvikelsehantering täcker samtliga verksamheter inom socialtjänst, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS-verksamhet, skolhälsovården samt kommunal hälso- och sjukvård. Fördelar med avvikelsehantering i DF RESPONS. Full kontroll.
Kungsträdgården staty

Avvikelserapportering sjukvård catella hedgefond
spanische musik klassiker
anders lundquist lund
narkotika i blodet hur länge
clearingnummer nordea företag

Socialförvaltningen Sida av 10 Sida av 10 Dokumentnamn

För att kunna anmäla ditt ärende via vår e-tjänst behöver du en   2 jun 2014 vård- och omsorgsnämnden om inkomna rapporter och utredningar enligt lex Sarah. Registrerad avvikelserapport är en allmän handling.