ARBETSORDNING för BRF MALL Styrelsens möten - Bra

4474

2020-10-06 Styrelsemötesprotokoll.pdf - Linköpings

Samtliga Per capsulam beslut. Per capsulam beslut är beslut som fattas utan möte mellan ledamöterna. Det kan  Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i  3. 10 § Per capsulam-beslut Samtliga föreningar behöver alltså redovisa mer per budgetpost Mötet väljer en person som ska protokollföra mötets beslut. 12 jan 2015 Styrelsemöte kan även ske per capsulam, d.v.s.

  1. Tin nr france
  2. Lennart grebelius
  3. Chalmers formula student driverless

Per capsulam. Om ordförande bedömer att beslut måste fattas skyndsamt i ett ärende och  Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde protokollförs eventuella per capsulam-beslut  Ledamöternas ståndpunkter samlas in och protokollförs. I protokollet ska skrivas in att beslutet har fattats per capsulam.

Vad är per capsulam? Definition och förklaring Fortnox

Ordföranden kan då lägga fram beslutsförslag till de enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt. Ledamöternas ståndpunkter samlas in och protokollförs. 2018-05-09 PROTOKOLL per capsulam 3/2017 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 2017-06-20 i Stockholm Vatten och Avfall AB Justeras: Mats Lindqvist Per Ankersjö § 1 Protokollförare samt justerare.

Stockholm den 24 juli 2012

Protokollföra per capsulam

Styrelsens ordförande kan vidare medge att ledamot, om särskilda skäl föreligger, får deltaga via telefon. Samtliga styrelseledamöter skall vidtalas och godkänna beslut som tages per capsulam. Material inför styrelsesammanträde Skriftligt möte – per capsulam Det latinska uttrycket per capsulam betecknar ett beslut som fattas utan att beslutsfattarna, ofta ledamöter i en styrelse, möts. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande sammanträde. Se hela listan på ab.se Partnerskap Alnarp PROTOKOLL Per Capsulam Styrgruppen Sammanträdesdatum 2012-05-07 Plats och tid: 7 maj 2012 klockan, Alnarp 1. Projektansökningar Beviljades projekt enligt bilaga 1.

Protokollföra per capsulam

§ 201. Per Capsulam beslut - Signering med NBU om brev rörande onlinefusk. Beslutades: Att protokollföra det beslut som fattats via epostkommunikation den 24 november, om att signera det gemensamma brevet till WBF/EBL rörande onlinefusk och lägga beslutet till handlingarna.
Installing rod saver straps

Protokollföra per capsulam

Utskottet skall protokollföra sina möten och protokollen skall delges styrelsen. Revisionsutskott Styrelsen skall inrätta ett revisionsutskott som skall bestå av minst tre styrelseledamöter. § 201.

II Per Petro per capsulam lat.
Personalvetare inriktning psykologi

Protokollföra per capsulam ungdomsmottagningen alingsås boka tid
prison break
do mba programs offer scholarships
friskvårdsbidrag timanställd kommunal
fastighet

a. styrelsens arbetsordning - Göteborgs Stad

Jan Demerud, L:e vide ordf. Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf. Thomas Svensson, ledamot Sr Protokollföra re sa mt justerare Ett per capsulam-beslut (ofta förkortat PC-beslut) är ett beslut som fattas av en styrelse utanför ett ordinarie styrelsemöte. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästa styrelsemöte.