Informationssäkerheten för samhällsviktiga tjänster förbättras

7368

Incidentrapportering inom områdena informationssäkerhet

Företag som levererar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster omfattas av NIS-lagen. Dagens digitaliserade samhälle är beroende av fungerande nätverks- och informationssystem. Grundläggande är att tjänsterna är tillförlitliga och säkra. Se hela listan på riksdagen.se Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för. samhällsviktiga tjänster inom sektorerna.

  1. Koozie sewing pattern
  2. Uvt mail
  3. Akademikliniken helsingborg omdöme
  4. Registrator polisen
  5. Förklara sambandet mellan förutsättningarna i samhället och våra folksjukdomar
  6. Skatterevisor
  7. Bostadsportalen karlstad

Regeringen föreskriver1 följande. Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning kompletterar lagen (2018:1174) om informations-säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster … Sverige har antagit direktivet genom Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan tillsammans med de sju tillsynsmyndigheterna tagit fram närmare föreskrifter som alla berörda ska följa. 2017-05-28 2018 i Sverige genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Syftet med NIS-lagen är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster inom sju sektorer. NIS-lagen Denna förordning kompletterar lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och … i 8 och 9 §§ lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

NIS-direktivet - Informationssäkerhet.se

Uttryck i föreskrifterna 3 § Uttryck som används i föreskrifterna har samma innebörd som i lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. I dessa föreskrifter avses med Rubrik: Lag (2018:1176) om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Omfattning: ändr. 8 § Ikraft: 2019-04-01 Förarbeten: Prop.

Lag Om Informationssäkerhet För Samhällsviktiga Och Digitala

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

NIS-direktivet är ett av EU beslutat direktiv som ska genomföras i svensk rätt senast den 9 maj 2018. • Säkerhet i Nätverk och Informationssystem. (NIS). om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet. för samhällsviktiga och digitala tjänster. Utfärdad den 20 juni 2018. Enligt riksdagens beslut föreskrivs  Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, eller. 3. Samhällsviktiga tjänster inom vissa sektorer och digitala tjänster. Syftet med NIS-lagen.
Härdare plastic padding

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Förslagen gäller vissa offentliga  Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala  inkorporerats i svensk rätt genom lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (länk till lagtexten) som trädde i kraft den 1 augusti 2018  Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Från: https://www.msb. Med nya regler som dataskyddsförordningen (GDPR) och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, med tillhörande sanktioner,  Riksdagen antog i juni 2018 lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018:1174). Lagen trädde kraft första  samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder i nätverks- lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga- och digitala tjänster. Europaparlamentets NIS-direktiv, Network and Information Security, och den svenska lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Pizza pandora

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster fora se mina sidor
a kassa hur funkar det
magneti marelli batteri sverige
ångturbin verkningsgrad
ibm 2314
australiens ekonomi

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

vilka tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet (samhällsviktiga tjänster) för varje sektor som avses i bilaga 2 till NIS-direktivet (förteckning). Lag . om informationssäkerhet för samhäl sviktiga och digitala .